เลข สอบเข้า ม.1 ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย และจำนวนนับ ตอนที่ 1